Bokningsvillkor – Vad gäller när jag bokar en stuga eller lägenhet?

Allmänna villkor för uthyrning av stugor och lägenheter AGO Mitt i Vemdalen.

Som Förmedlare är vi skyldiga att se till att:

 • Du får en skriftlig bekräftelse på din bokning.
 • Du får handlingar och uppgift om var nyckeln kan hämtas i god tid, men inte nödvändigtvis mer än 30 dagar före avtalad ankomstdag.
 • Stugan/lägenheten stämmer med beskrivningen.
 • Du informeras om alla väsentliga förändringar som rör din bokning
 • Du får disponera stugan/lägenheten från kl 16 avtalad ankomstdag till kl 10 avresedagen, om inget annat bekräftats.

Om du inte är nöjd med stugan/lägenheten, så är det oss du skall vända dig till. Läs mer om detta nedan.

När blir min bokning bindande?

Både du och vi är bundna vid hyresavtalet så snart vi bekräftat bokningen och du betalat anmälningsavgiften (eller hela hyran). Minimiålder för alla som bokar och bor i stugan/lägenheten är 18 år. Undantaget familjer med barn.

När skall jag betala?

Om du bokat tidigare än 60 dagar i förväg är anmälningsavgiften 20% av hyran dock minimum 1 000 kr. Anmälningsavgiften skall betalas inom 10 dagar från det att vi sänt bekräftelsen till dig. Den räknas av från hyran. Resten av hyran skall betalas senast 60 dagar före avtalad ankomstdag. Vid bokning senare än 60 dagar i förväg ska hela hyran betalas omgående.

Vad händer om jag inte betalar i tid?

Om du inte betalar anmälningsavgiften i tid har vi rätt att stryka din bokning. Om du missar betalning av hyran räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna vid avbokning.

Vad gäller om jag vill avboka?

Du kan avboka, detta måste alltid ske skriftligen till oss. Avbokningen räknas inte om den görs till någon annan. Vi är skyldiga att bekräfta din avbokning skriftligen.
Om du avbokar tidigare än 60 dagar före avtalad ankomst, behöver du inte betala mer än en avbokningsavgift på 600 kr som dras från anmälningsavgiften. Om du avbokar 60 dagar eller senare före avtalad ankomst, måste du betala 100 % av hyran.

Om du redan hunnit betala mer än vad du i så fall blir skyldig att betala, så får du omedelbart tillbaka mellanskillnaden från oss.
Om vi lyckas hyra ut stugan/lägenheten till någon annan, återbetalar vi till dig ett belopp, som motsvarar den nya hyresgästens hyra, med avdrag för en av- eller ombokningsbokningsavgift på 600 kronor.

Vad gäller om jag vill avboka eller omboka på grund av Corona pandemin, tillägg för 2020/2021?

För ankomster 1 maj 2020 – 30 november 2020 erbjuder vi fri om och avbokning på samtliga bokningar fram till 10 dagar före ankomst, inget avbeställningsskydd behövs.

För bokningar med ankomst mellan 1 december 2020 – 30 april 2021 gäller följande: Skulle myndigheterna avråda från resor inom Sverige eller om liftarna inte skulle få öppna pga restriktioner får du om/avboka ditt boende fram till 14 dagar före ankomst om du köpt avbeställningsskydd. Vid avbokning återbetalas ej avbeställningsskyddet, vid ombokning följer avbeställningsskyddet med till nya bokningen. Skulle ingen avrådan finnas och liftarna är öppna gäller våra vanliga bokningsvillkor.

Om du bor i ett land som stängt gränserna eller avråder från resor till Sverige hänvisar vi till dina personliga försäkringar för ersättning/återbetalning. Om liftarna inte går på grund av restriktioner gäller samma villkor som för gäst inom Sverige.

Men om det händer mig något?

Du kan skydda dig mot avbeställningskostnaden genom att köpa ett avbeställningsskydd. Det kostar 350 kr per stuga/lägenhet och innebär att du i vissa fall kan avboka fram t o m dagen före avtalad ankomst. Avbeställningsskyddet inbetalas vid betalningstillfället tillsammans med anmälningsavgiften. Avbokningsavgiften är 250 kr per stuga/lägenhet.
Avgiften för avbeställningsskyddet återbetalas inte vid avbokning.

Avbeställningsskyddet gäller i följande fall, som inte får ha varit kända när du bokade:

a) dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbat dig själv, make/maka, sambo, familj eller medresenär

b) inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret

Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t ex läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget skall snarast sändas till oss, senast 10 dagar efter avbokningstillfället. På läkarintyget skall framgå undersökningsdatum, resultat och diagnos, att sjukdomen är akut och att sjukdomen eller olycksfallet utgör ett allvarligt hinder för resenären att företa resan. Resenär äger ej rätt att avbeställa resan med läkarintyg om inte intyget klart visar att sjukdomen är av akut karaktär.

Vad har jag för rättigheter?

Om vi inte tillhandahåller stugan/lägenheten i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte klarar av att erbjuda dig en annan stuga/lägenhet, vars skillnader mot den du bokade är så små att de saknar betydelse för dig, så har du rätt att säga upp hyresavtalet. Vi måste då betala allt det du betalat oss och ersätta dig för dina styrkta och rimliga kostnader, med avdrag för den nytta du kan ha haft av stugan/lägenheten.

I stället för att säga upp hyresavtalet, kan du begära nedsättning av hyran.Om du har klagomål skall du framföra dem till oss så fort som möjligt, dock senast 24 tim efter ankomst. Fel som uppstår under vistelsen bör du anmäla omgående, så vi får en chans att rätta till det.

Du har rätt att sätta någon annan i ditt ställe och vi måste godta den personen om vi inte har särskilda skäl att vägra. Du måste i så fall meddela oss före tillträdesdagen och ombokningsavgiften är 300 kronor.

Vad har jag för skyldigheter?

 • Minimiålder för alla som bokar och bor i stugan/lägenheten är 18 år. Undantaget familjer med barn.
 • Du måste vårda stugan/lägenheten väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Du som beställare har ansvar för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon annan i ditt sällskap varit vårdslös.
 • Du får inte använda stugan/lägenheten till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och du får inte låta fler personer övernatta i stugan/lägenheten eller på tomten, än vad du uppgav vid bokningen.
 • Du får inte störa grannar någon tid på dygnet. Om någon upplever sig störd och vi ringer ut vaktbolag måste du betala från 1 500 kr redan vid första tillsägelse. Utryckning av vaktbolag kostar från 1 500 kr per tillfälle. Vid upprepad förseelse blir hela ditt sällskap avhyst med omedelbar verkan. Även avhysningen kostar från 1 500 kr.
 • Vid självhushåll utan städ ankommer det på dig att städa ordentligt före avresa. Vid bristande städning har vi rätt att utföra städningen på din bekostnad. Vid köpt städning ska lägenheten lämnas i snyggt skick, sopor borta och all disk väl diskad. Du blir debiterad för extra städ/diskning.
 • Borttappad nyckel debiteras med 2 000 kr.

Deposition

I de fall deposition används skall den inbetalas tillsammans med hyran och den återbetalas till dig efter godkänd besiktning i efterskott. I de fall besiktningen ej är godkänd kontaktas ni med en kostnadsuppskattning för skadorna så snart som möjligt. Överstiger skadorna depositionen betalar du mellanskillnaden, understiger skadorna depositionen återbetalas överskjutande deposition.

Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan och utan återbetalning om:

 • Du eller någon i ditt sällskap uppträder störande i stugan/lägenheten/ området. Eventuell utryckning av vaktbolag betalas vid avhysning.
 • Du eller någon i sällskapet begår skadegörelse i stugan/lägenheten/ området. Eventuell extra kostnader betalas vid avhysning.
 • Att lägenheten/stugan används till ej avsett ändamål.
 • Du eller någon i ditt sällskap röker i stugan/lägenheten. Om rökningen upptäcks vid eller efter avresa äger förmedlaren rätt att ta ut full ersättning för de kostnader som uppstår.
 • Du eller någon i ditt sällskap har husdjur i stuga/lägenhet som inte tillåter detta. Om det upptäcks vid eller efter avresa äger förmedlaren rätt att ta ut full ersättning för de kostnader som uppstår.
 • Lägenheten används av fler personer än avsett. Det maxantal som står i objektsbeskrivningen gäller.

Krig, naturkatastrofer, strejker mm

Både du och vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om stugan/lägenheten inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- och energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du haft av stugan/lägenheten.

Vad händer om vi inte kommer överens?

Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga. Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter.

Vem är ansvarig?

Ansvarig förmedlare är AGO Servicebolaget i Vemdalen AB,
Org. Nr. 559172-5063
Kabinbanevägen 22A,  837 52 Åre
Telefon 0684-313 00
info@agoivemdalen.se
https://agoivemdalen.se

Ladda ned bokningsvillkoren här!