Elda säkert på fjället

Fjällvärlden är känslig så vi behöver vara extra rädda om den, speciellt när vi ska göra upp eld.  Välj en plats där elden inte kan sprida sig eller skada djur, mark eller det som växer. Gör aldrig upp eld på klipphällar, de kan spricka. Grus eller sandig mark är bästa underlaget, men när man ska göra upp eld på vintern är det svårt att veta vad som gömmer sig under snötäcket. Elda aldrig då det råder eldningsförbud!

Att hitta bränsle kan också vara svårt under vintern. Det är endast tillåtet att plocka kottar och löst liggande pinnar som bränsle. Man får aldrig bryta, hugga eller såga ner buskar och träd, inte ens från träd som vält. Bäst är att själv ta med sig lite torr kaffeved/tändved, lite näver och några vedträn hemifrån.

Välj helst en plats där det är lä. Börja med att trampa till och packa snön ordentligt. Värmen från elden kommer göra att den smälter sig ner i snön. Har du inte trampat till snön ordentligt är det risk att eld och snö rasa ihop och slocknar. Om du har möjlighet att hitta lite vått granris kan det vara bra att lägga i botten.

Ta kaffeveden och bygg upp en liten fyrkant, dvs. lägg två pinnar parallellt med lite mellanrum, sedan två pinnar till tvärsöver de andra. Bygg ytterligare 1-2 lager så att det blir som ett litet timmerhus. Tälj flisor från ett torrt vedträ och lägg i mitten av fyrkanten tillsammans med torr näver. Tänd nu på flisor och näver, underifrån. Ibland kan man behöva blåsa lite försiktigt på elden så att den får syre och får fart. När elden tagit sig och det brinner i din pagod kan du försiktigt lägga på ett större vedträ om det behövs. Gör aldrig större eld än nödvändigt. När det blivit glöd är det bara att börja grilla.

I nationalparker och reservat kan det vara eldningsförbud. Om du är osäker på vilka regler som gäller samt prognosen för brandrisk kan du besöka kommunens eller länsstyrelsens hemsidor. Även Kommunens räddningstjänst och Myndigheten för skydd och beredskap (MSB) har information. MSB har även en app ”Brandrisk ute” som du kan ladda ner från App store eller Google Play. Prognosen i appen uppdateras flera gånger per dygn och ger information om platsen du befinner dig på eller andra platser. Tänk på att alltid släcka ordentligt och städa upp efter er innan ni lämnar platsen!

Contact us for more information